Vinaphone 500k

Vinaphone 500k

Giá : 23.83 .USD

Thẻ vinaphone 500k là thẻ điện thoại có mệnh giá lớn nhất của nhà mạng vinaphone đang được bán tại website Gamecard.vn. Đây không chỉ là thẻ điện thoại mà còn là thẻ game, được các game thủ trong và ngoài nước sử dụng nhiều. Tiengame.com cung cấp thẻ vinaphone cho khách hàng ở cả trong và ngoài nước. Nếu bạn ở nước ngoài, có thể mua thẻ online thanh toán thẻ visa, mastercard hoặc paypal. Khách hàng trong nước thanh toán bằng ATM nội địa có đăng ký internet banking.