Vinaphone 200k

Vinaphone 200k

Giá : 9.53 .USD

Thẻ vinaphone 200k vừa là thẻ điện thoại vừa là thẻ nạp game. Để mua được thẻ vinaphone 200k tại tiengame.com, khách hàng ở nước ngoài chỉ cần đăng ký 1 tài khoản tại website, đặt mua thẻ Vinaphone và thanh toán bằng thẻ visa, mastercard hoặc paypal. Khách hàng trong nước có thể thanh toán bằng thẻ atm nội địa có đăng ký internet banking.