Vinaphone 20k

Vinaphone 20k

Giá : 1.00 .USD

Thẻ vinaphone 20k được nạp cho thuê bao trả trước của mạng vinaphone và một số game online Việt. Để mua thẻ vinaphone tại Gamecard.vn, bạn cần:

Tạo một tài khoản trên giao diện webste tiengame.com và chọn loại thẻ vinaphone 20k, sau đó chọn số lượng thẻ cần mua.

Tiến hành thanh toán, chọn oncom nếu bạn thanh toán bằng visa hoặc mastercard, hoặc chọn paypal, commonwealth nếu bạn thanh toán bằng hai hình thức này.

Quy trình order và nhận thẻ chỉ diễn ra trong vòng 1-3 phút, rất nhanh chóng và dễ dàng.