Thẻ Bit 2 triệu

Thẻ Bit 2 triệu

Giá : 94.81 .USD

Thẻ bit 2 triệu là thẻ bít có mệnh giá lớn thứ 2 của nhà phát hành Qpal. Nếu bạn ở nước ngoài bạn có thể nạp bit dễ dàng tại tiengame qua Visa, Mastercard, Paypal và đặc biệt nếu bạn ở Úc bạn có thể mua và thanh toán bằng chuyển khoản Commonwealth. Nếu bạn ở Việt Nam, bạn có thể mua thẻ bit thanh toán online qua thẻ ATM có đăng ký internet banking.