Thẻ Bit 100k

Thẻ Bit 100k

Giá : 4.77 .USD

Thẻ Bit 100k là mệnh giá nhỏ nhất được bán ở tiengame.com dùng để nạp cho 1 số game của nhà phát hành VTC, Gosu, Kul,... Khi bạn sống ở nước ngoài bạn có thể nạp thẻ bit qua Visa, Mastercard, Paypal. Nếu bạn ở Việt Nam bạn có thể mua qua thẻ ATM.