Quà Ăn Vặt
Combo Double Meal
18.00 USD
Combo Gà rán và Bơ gơ
9.90 USD
Pizza Thập cẩm
18.90 USD
Pizza Cơn lốc hải sản
18.90 USD
Chocolate Đá Xay Gong Cha
6.00 USD
Matcha Đá xay Gong Cha
6.00 USD